Tina
Hollerup

Din personliga hälsokonsult

Hur jag kan
hjälpa dig..

Mitt stora mål är att vägleda dig och ge dig användbar kunskap i din vardag när det gäller rutiner kring kost, rörelse, beteenden och vanor. Min önskan är att jag är den sista coachen du behöver för att uppnå både fysiskt och psykiskt välmående. Tillsammans hittar vi ett hållbart koncept för just dig och din vardag.

Tjänster

Kostrådgivning

Online

Jag tror på att coacha dig online inom både kostrutiner, beteenden och vanor vilket leder till långsiktiga resultat som du kan bibehålla över lång tid. I min Kostrådgivning Online lär du dig vad, när, varför och hur just du kan förhålla dig till din kost utefter de mål du vill uppnå.        Genom att varje vecka ha kontinuerliga uppdateringar kan jag också stötta dig för att du ska lära dig vad du behöver för att må bra och känna dig stark i din vardag.

 Med min Kostrådgivning Online kan du kommunicera med mig oavsett vart du än befinner dig.

Träningsprogram

Mina träningsprogram är individanpassade och därmed baserade efter dig och din tidigare träningsnivå, samt vilken målsättning du har med din träning. Med en tydlig guide kan du då på egen hand arbeta mot de mål du har satt upp för dig själv samt skapa en hållbar och långsiktigt träningsrutin. Programmen kan skapas för dig som vill träna på gymmet eller har din egen utrustning hemma. 

Träningscoaching

Online

Min Träningscoaching Online ger dig möjligheten att få guidning och stöttning i din träning samtidigt som du på egen hand kan utföra den när du vill och vart du vill. Som din Personliga Tränare Online finns jag vid din sida med allt ifrån att korrigera specifika utföranden till att tillsammans med dig bestämma hur du får in din träning på bästa sätt i just din vardag och utefter dina uppsatta mål och önskningar. 

Med min Träningscoaching Online  kan du kommunicera med mig oavsett vart du än befinner dig.

 

Varför kost & rörelse

Vill du uppleva mer energi, känna dig starkare och vara mer förberedd inför de utmaningar som finns i din vardag? Med smarta val kring kost och rörelse skapar du inte bara förutsättningar för dig själv att må fysiskt bättre, vara frisk och smärtfri. Du ger dig också en möjlighet att uppleva mer livsglädje och en ökad självkänsla i din vardag. Du får en förmåga att ta bättre beslut, njuta av människor och relationer i din närhet, samt lyckas uppnå det du drömt om att göra. Oavsett om det är inom hälsa, karriär, familj eller annat. 

För många innebär begreppet “ta tag i din hälsa” att du inte får äta det du tycker om, att du måste offra saker du trivs med att göra, samt att du måste träna hårdare än någonsin.

För mig är det tvärtom.
Att prioritera din hälsa är att ha kunskap och medvetenhet kring dina val och hur det påverkar din kropp både fysiskt och psykiskt.
Att få in din rörelse på ett smartare sätt. Inte träna hårdare och mer.
Att sikta på hållbara och långvariga resultat.
Att ha möjligheten att välja när du vill vara spontan, istället för att tvingas ta beslut du egentligen inte vill göra.

Hälsa för mig är att öka din livskvalitet – inte ta ifrån dig den vardagen du önskar leva. Gör din förändring idag, inte imorgon.
Börja må bättre redan idag!

Långvarig hållbarhet

Jag tror inte på 8-veckors dieter eller strikta förbud. Jag jobbar med att hitta det som är hållbart för dig i din vardag. Idag, imorgon och alltid.

Motivation och stöttning

Jag jobbar inte med att ge dig ett pappersark som du följer punkt för punkt. Jag vill vara där vid din sida när saker inte blir som du tänkt, även när motivationen tryter. Vilket den gör för alla ibland.

Personligt upplägg utefter dina förutsättningar

Vi är alla unika med olika förutsättningar och dagliga
utmaningar. Jag möter dig där du är och guidar dig dit du vill nå.

Utökad kunskap kring din kropp - både fysiskt och psykiskt

När du är en del av mitt team vill jag inte bara att du ska må bra och nå dina mål. Jag vill även att du ska lära dig att ett visst beslut ger en viss konsekvens. Jag vill ge dig kunskap kring hur din kropp fungerar, men också hur vi mentalt blir påverkade av olika beslut som vi tar.

Framgångsrika berättelser
från mina klienter

Jag har genom åren pendlat upp och ned i vikt och testat olika dieter till och från men utan långvarigt resultat. Under mina två graviditeter gick jag upp mycket i vikt och kände att jag behövde en hållbar förändring för att få bättre självförtroende och mer energi till mina barn. Tina blev min vändpunkt! Med hennes coaching och kunskap har jag på mindre än 3 månader gått ned 10kg! Min resa är inte slut än, det här är bara början, början på en hälsosammare livsstil som varar livet ut! Hade aldrig klarat denna resa utan Tinas kunskaper och fantastiska stöttning. Tillsammans har vi kämpat som ett team för en hälsosammare vardag!
Malin 31 år
Nybliven mamma
Jag har styrketränat i över 10 år och sakta men säkert byggt upp en stabil grund och kunskap inom styrketräning. Mitt upplevda problem låg i att jag inte kunde gå upp i vikt eller behålla min vikt på ett effektivt sätt och sökte efter någon som kunde hjälpa mig med ett kost- och träningsupplägg som passade min livsstil och vardag. Jag kontaktade Tina som med sin personliga och professionella coachingstil förändrade mitt sätt att tänka. Tillsammans med Tina byggde vi upp en struktur kring min kost, träning och sömnvanor som gav resultat nästan omedelbart. Under mina månader med Tina gick jag upp flera kilo i vikt och satte ett flertal nya personbästa på gymmet utan skadekänningar vid något tillfälle. Jag fick ny kunskap om träning och hälsa som jag kommer ha med mig så länge jag styrketränar.
Pontus 29 år
Bygga muskler och bli starkare
För bara några månader sedan upplevde jag stelhet i kroppen, ont i alla leder, svårt att röra på sig, nästan obefintlig muskelmassa.. Ingenting kändes tillräckligt bra. Sjukgymnasten rekommenderade styrketräning snarast möjligt. Det var då jag kontaktade Tina och började träna under hennes ledning. Efter att ha kämpat i två månader kan jag säga att min kropp har genomgått en förvandling. Jag lärde mig grunderna och valde sedan att bli coachad av Tina på distans, med fokus på kost och träning. Efter endast en vecka kände jag av vikten av kosten för goda träningsresultat.
Anca 52 år
Smärtfri i kroppen

Apply for Online Coaching

Terms of purchase and Use

User policy for the use of services and products from Tina Hollerup AB

Our services and products may only be used by the Customer for the Customer’s private use and may therefore not be transferred or used by anyone else or for commercial purposes. Violation of this provision is considered copyright infringement and a material breach of contract.

The information on our Website, our Materials and Digital Content are protected by applicable copyright laws. The customer hereby guarantees not to reproduce, retransmit, disseminate, sell, distribute, duplicate, publish, print, circulate or commercially exploit our services and/or products in any way.

Unauthorized use includes anything other than personal use. It is not permitted to use our Material and/or Digital Content in organizations or communities, in business activities, as lecture material or for resale or other commercial purposes. It is considered a material breach of contract to breach this clause. In the event of a breach of contract, we reserve the right to take legal action due to the breach of contract.

Reproducing, retransmitting, disseminating, selling, distributing, duplicating, publishing or commercially exploiting our Materials sent by us to subscribers of our newsletter is also considered unauthorized use. Such Material is made for our subscribers and customers and access to the Material is provided only to customers or by subscribing to our newsletter. Subscribers of our newsletter are thus obliged to follow these above conditions.

We have not developed our Services to meet all of your needs. To the extent that we provide personal training routines or diet plans, you are aware that you perform these at your own risk. If you are worried or have any questions about these Services and your health, you must contact your GP or healthcare professional. You use the information provided through the Services at your own risk. Although we make reasonable efforts to update the information provided through the Services, we make no express or implied warranties that the information is accurate, complete, or up-to-date. You may receive advice from third parties through the Services, but we are not responsible for advice obtained from third parties using the Services.

To read more about our privacy and policy terms, and how our third party providers like stripe payments handle your details, you can visit this link.

Köp- och användarvillkor

Användarpolicy för användning av tjänster och produkter från Tina Hollerup AB

Våra tjänster och produkter får endast användas av Kunden för Kundens privata bruk och får därmed inte överlåtas eller nyttjas av någon annan eller i kommersiellt syfte. Det anses utgöra ett upphovsrättsintrång och ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna bestämmelse.

Informationen på vår Webbplats, vårt Material och Digitala innehåll skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning. Kunden garanterar härmed att inte reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, mångfaldiga, publicera, skriva ut, cirkulera eller kommersiellt exploatera våra tjänster och/eller produkter på något sätt.

Otillåten användning omfattar allt annat än för personligt bruk. Det är otillåtet att använda vårt Material och/eller Digitala Innehåll i organisationer eller samfund, i näringsverksamhet, som föreläsningsmaterial eller för vidareförsäljning eller andra kommersiella syften. Det anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna klausul. Vid avtalsbrott förbehåller vi oss rätten att vidta rättsliga åtgärder med anledning av avtalsbrottet.

Att reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, mångfaldiga, publicera eller kommersiellt exploatera vårt Material som skickas av oss till prenumeranter av vårt nyhetsbrev, anses också som otillåten användning. Sådant Material är gjort för våra prenumeranter och kunder och tillgång till Materialet ges endast till kunder eller genom prenumeration på vårt nyhetsbrev. Prenumeranter av vårt nyhetsbrev förpliktas därmed att följa dessa ovanstående villkor.

Vi har inte utvecklat våra Tjänster för att uppfylla alla dina behov. I den mån vi tillhandahåller personliga träningsrutiner eller kostscheman, är du medveten om att du utför dessa på egen risk. Om du är orolig eller har några funderingar kring dessa Tjänster och din hälsa måste du kontakta din husläkare eller sjukvårdspersonal. Du använder den information som tillhandahålls via Tjänsterna på egen risk. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera den information som tillhandahålls via Tjänsterna, lämnar vi inga uttryckliga eller underförstådda garantier för att informationen är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Du kan få råd från tredje part via Tjänsterna, men vi tar inget ansvar för råd som erhålls från tredje part med hjälp av Tjänsterna.

Besök den här länken för att läsa mer om våra integritets- och policy villkor samt hur våra tredjepartsleverantörer som stripe-betalningar hanterar dina uppgifter.

Apply for Online Coaching

Ansök Till Online Coaching