Är julen en stressig och orolig tid för dig eller är det en vecka fylld av glädje, julefrid och trygghet? Oavsett vilket är din känsla MER än ok!

Det viktigaste är att komma ihåg att vi alla har olika relationer till julen, precis som vi har olika relationer till mat, träning, vänner och familj – och det måste få lov att vara ok. Hur vi än väljer att fira julen så kan det, vare sig vi vill eller inte, fylla oss med känslor vi inte upplever resten av året. Både massor av positiva men också lite mer ansträngande, obehagliga känslor att bära.

Jag hör ofta att vi känner oss oroliga och stressade när det börjar närma sig julveckan. Många oroar sig när det kommer till rutiner.
Tankar som;
Hur blir det med mina resultat om jag äter det som jag inte brukar äta?
Jag har inte tillgång till mitt gym, hur gör jag då? Förlorar jag allt jag byggt upp?
Hur ska jag behålla de gränsdragningarna jag satt under året för mitt eget välmåendes skull?
Hur ska jag behålla de rutiner jag så hårt kämpat för detta året?


Jag vill bara säga – Jag hör dig! Jag ser dig! Du är inte ensam!

Är du en av dem som känner dig orolig? Då vill jag bryta ner din oro in till mindre bitar som du kan applicera under denna kommande veckan. Allt för att du ska uppleva att du har mer kontroll över situationen och att du, om du önskar, behåller så många av dina vanliga rutiner som möjligt.

Några saker jag brukar applicera under sådana här långhelger är att jag funderar någon dag innan på ”Hur vill jag ha denna helgen?” och ”Vad är viktigt för mig?”

På så sätt vet jag på förväg vad jag behöver och vill prioritera och är du en person som uppskattar kontroll så ger du dig själv det här och nu. Det kan vara en vecka vila från träningen och bara vara närvarande på den plats du befinner dig. För någon annan är träningen DET som gör att du mår så bra som möjligt under julhelgen. Träna är inget måste på julen, precis som det inte är ett måste vilken annan vecka under året som helst. Får det dig att må bättre? Prioritera det. Gör det dig stressad att känna att du kanske inte kommer hinna? Ta ett aktivt beslut redan innan att det är vilovecka som gäller. Att hamna i den berömda gråzonen där du inte njuter av vardera är slöseri av din energi. Ta ett beslut och följ det. Det gör att du kan vara närvarande i det du gör och ditt dåliga samvete och din känsla av obeslutsamhet smyger sig inte lika lätt tätt inpå.

När det kommer till julen så är det för många mycket fokus på mat, och mat är energi för oss som vi behöver för att må bra. Hur vi tänker kring julbordet varierar. För att njuta av det brukar jag försöka fokusera på att välja det jag verkligen uppskattar och ta en liten portion av de olika rätterna. Vill jag sen ha mer, så väljer jag ut mina favoriter. Gör inte misstaget att komma vrålhungrig till julbordet i hopp om att du inte ska äta för mycket. Gör dig själv en tjänst att äta normalt under hela dagen och sen se julbordet som en av dina större måltider den dagen.
Njut av det du tycker om, ät dig mätt, precis som många andra luncher och middagar resterande 51 veckor på året. Drick vatten och andas. OH DÄR kom det där berömda ordet när T skriver igen. Andas! Varför? Jo….

Stress gör att du också känner av dina mättnadshormoner sämre. Du blir mer lättirriterad och du tar mer irrationella beslut. Därför brukar jag rekommendera att byta ut en av alla stillasittande fikastunder under julhelgen mot en gemensam promenad med släkt/familj/vän, eller själv för den delen om du är av varianten där egentid är heligt(Jag skriver under på den 100%). Lite luft är det oftast någon som inte tackar nej till, prova ska du se! 🙂 Och är det så att du tillhör det sällskapet som inte har någon som nappar, varför inte prova en lugn promenad själv och bara andas och samla energi? Dina stressnivåer går till största sannolikhet ner och du kan mer avslappnat njuta av det som du uppskattar kring julen.

Så här kommer 3 snabba, konkreta tips från T;

1) Applicera lite vardagsmotion mellan någon av måltiderna och dra med familjen/släkt/vänner ut på en gemensam promenad om du önskar. Eller så går du ensam – bara du vet vad du behöver.

2) Ät normalt under resterande av dagen. Om du inte är hemma krävs lite planering här för att du ska ha tillgång till dina vanliga mellanmål som du trivs med. Byt sedan bara ut din lunch/middag mot julbordet. Ät lite av varje och drick vatten till maten. Börja med en mindre portion och om du vill äta mer så ta därefter och välj ut dina favoriter, var i nuet och njut av det. Minnen skapas enbart när vi befinner oss i nuet, kom ihåg det!

3) Försök hitta stunder där du kan varva ner, andas och vila. Du vet själv hur stort ditt behov är av det och om du inte är van att spendera en längre tid med mycket människor kan ditt behov vara större än vad du förväntar dig. Bara DU vet hur du uppnår vila och ett lugn i din kropp. Är du osäker så kanske det är något att fundera på nu INNAN du befinner dig där? Det är oftast lättare att se en situation mer tydligt när du inte är mitt i den och inte har lika många känslor som påverkar dig från olika hålla.

Innan jag lämnar dig med ett God Jul och Gott Nytt År vill jag bara lova dig några saker!

De rutiner du arbetat fram under året är kvar efter julen OM du vill att de ska vara det.

Gymmet du är medlem på står med största sannolikhet kvar även efter julen. Om inte, dags att byta!

Vi alla har olika erfarenheter kopplade till julen. Några älskar det medan för andra är denna helgen en stor mardröm. Julen får lov att betyda olika saker för oss alla. Det är mer än ok!

Var snälla mot varandra. Respektera varandra. Och ha en riktigt fin helg, vad du än väljer att göra.

Apply for Online Coaching

Terms of purchase and Use

User policy for the use of services and products from Tina Hollerup AB

Our services and products may only be used by the Customer for the Customer’s private use and may therefore not be transferred or used by anyone else or for commercial purposes. Violation of this provision is considered copyright infringement and a material breach of contract.

The information on our Website, our Materials and Digital Content are protected by applicable copyright laws. The customer hereby guarantees not to reproduce, retransmit, disseminate, sell, distribute, duplicate, publish, print, circulate or commercially exploit our services and/or products in any way.

Unauthorized use includes anything other than personal use. It is not permitted to use our Material and/or Digital Content in organizations or communities, in business activities, as lecture material or for resale or other commercial purposes. It is considered a material breach of contract to breach this clause. In the event of a breach of contract, we reserve the right to take legal action due to the breach of contract.

Reproducing, retransmitting, disseminating, selling, distributing, duplicating, publishing or commercially exploiting our Materials sent by us to subscribers of our newsletter is also considered unauthorized use. Such Material is made for our subscribers and customers and access to the Material is provided only to customers or by subscribing to our newsletter. Subscribers of our newsletter are thus obliged to follow these above conditions.

We have not developed our Services to meet all of your needs. To the extent that we provide personal training routines or diet plans, you are aware that you perform these at your own risk. If you are worried or have any questions about these Services and your health, you must contact your GP or healthcare professional. You use the information provided through the Services at your own risk. Although we make reasonable efforts to update the information provided through the Services, we make no express or implied warranties that the information is accurate, complete, or up-to-date. You may receive advice from third parties through the Services, but we are not responsible for advice obtained from third parties using the Services.

To read more about our privacy and policy terms, and how our third party providers like stripe payments handle your details, you can visit this link.

Köp- och användarvillkor

Användarpolicy för användning av tjänster och produkter från Tina Hollerup AB

Våra tjänster och produkter får endast användas av Kunden för Kundens privata bruk och får därmed inte överlåtas eller nyttjas av någon annan eller i kommersiellt syfte. Det anses utgöra ett upphovsrättsintrång och ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna bestämmelse.

Informationen på vår Webbplats, vårt Material och Digitala innehåll skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning. Kunden garanterar härmed att inte reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, mångfaldiga, publicera, skriva ut, cirkulera eller kommersiellt exploatera våra tjänster och/eller produkter på något sätt.

Otillåten användning omfattar allt annat än för personligt bruk. Det är otillåtet att använda vårt Material och/eller Digitala Innehåll i organisationer eller samfund, i näringsverksamhet, som föreläsningsmaterial eller för vidareförsäljning eller andra kommersiella syften. Det anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna klausul. Vid avtalsbrott förbehåller vi oss rätten att vidta rättsliga åtgärder med anledning av avtalsbrottet.

Att reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, mångfaldiga, publicera eller kommersiellt exploatera vårt Material som skickas av oss till prenumeranter av vårt nyhetsbrev, anses också som otillåten användning. Sådant Material är gjort för våra prenumeranter och kunder och tillgång till Materialet ges endast till kunder eller genom prenumeration på vårt nyhetsbrev. Prenumeranter av vårt nyhetsbrev förpliktas därmed att följa dessa ovanstående villkor.

Vi har inte utvecklat våra Tjänster för att uppfylla alla dina behov. I den mån vi tillhandahåller personliga träningsrutiner eller kostscheman, är du medveten om att du utför dessa på egen risk. Om du är orolig eller har några funderingar kring dessa Tjänster och din hälsa måste du kontakta din husläkare eller sjukvårdspersonal. Du använder den information som tillhandahålls via Tjänsterna på egen risk. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera den information som tillhandahålls via Tjänsterna, lämnar vi inga uttryckliga eller underförstådda garantier för att informationen är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Du kan få råd från tredje part via Tjänsterna, men vi tar inget ansvar för råd som erhålls från tredje part med hjälp av Tjänsterna.

Besök den här länken för att läsa mer om våra integritets- och policy villkor samt hur våra tredjepartsleverantörer som stripe-betalningar hanterar dina uppgifter.

Apply for Online Coaching

Ansök Till Online Coaching