DEL 1 av Tinas enkla tips i vardagen! ”Hur väl väljer du din kost för att du ska må så bra som möjligt?” Jag går igenom vanliga brister och beteenden jag ser varje dag!

Det är så otroligt svårt att välja rätt, JAG VET!
Du ska inte äta för mycket av X, ät gärna mer av Y, men mixa inte X och Z för då blir det inte bra. Men HJÄLP – hur ska jag göra då?!
Jag förstår din frustration. Det är verkligen inte lätt att veta vad vi ska välja och varför. Därför tycker jag det är av absolut största vikt att lära sig ett tankesätt som går att applicera var du än är – restaurang eller i matbutiken.

Det absolut största misstaget jag ser i våra kostval är att vi likställer livsmedel med få kalorier som nyttiga – jag säger STOPP. Bara för ett livsmedel har få kalorier, innebär det inte att det är det bästa valet för dig långsiktigt – oavsett vad ditt mål är. Det handlar om tajmning och kvalité – istället för en siffra på innehållsförteckningen. Kalorier är bara ett mått på mängd energi i ett livsmedel och säger ingenting om näringssammansättningen. Energi behöver vi, så varför alltid satsa på så lite som möjligt? Fokusera istället på att över tid fylla ditt energiintag med näringsrika livsmedel som bidrar till att alla dina funktioner i kroppen fungerar ordentligt, samtidigt som du både når dina uppsatta mål och får bra energi till allt du vill göra under dina dagar. Mer om detta i mitt inlägg DEL 2.

Detta inlägg är DEL 1 av de vanliga bristerna jag ser i dagens kostval och handlar om omättat vs. mättat fett och lite kring Omega 3 vs. Omega 6. I kommande delar, DEL 2-5 ska jag gå igenom följande;

DEL 2 – Att vi ofta äter måltider som innehåller snabba kolhydrater, men saknar tillräckligt med fiber, protein och nyttiga fetter.
Bidrar till sämre mättnad, sämre muskeltillväxt, snabbare matsmältning, sämre tarmhälsa, ökat sug av sötsaker samt att hungerkänslor kommer snabbare efter en sådan måltid.
Viktigt med tajmning och sammansättning? Låter så!

DEL 3 – Vad är NEAT och varför kan det vara så avgörande?

DEL 4 – Några av mina tips i köket för att underlätta för dig själv och optimera ditt energiintag
Det finns några enkla tips du kan applicera i köket för att skapa en bra grund för dig själv. Många gillar att vara spontana men med lite planering kan du faktiskt vara spontan när du själv vill och slippa vara tvungen att vara spontan på grund av dålig planering.

DEL 5 – Järnintaget, särskilt hos kvinnor, är alldeles för lågt.

Jag skulle kunna fortsätta min lista i en hel oändlighet men låt oss i det här inlägget grotta ner oss lite i hur du med små enkla knep kan göra bättre val för din egen hälsa gällande ditt fettintag.

Så nu DEL 1,
Vår kära fettfördelning;
Vad är några exempel på mättade fetter;
Ost, Chark, Kött, Kokos, Smör, Mjölkprodukter

Några exempel på omättade fetter;
Fet fisk som Lax och Makrill, Nötter, Frön, Avokado, Rapsolja eller Olivolja, Nötsmör(se på baksidan och välj de gjorda på minst 99% nötter).

Smarta val du kan göra för att få en bättre fördelning mellan ditt mättade och omättade fettintag;
– Välj låg fetthalt på din yoghurt men addera nötter eller frön ovanpå istället. Låg fetthalt på mjölkprodukter innehåller fortfarande de vitaminer och mineraler som mjölkprodukter bidrar med men mättnaden är inte densamma. Därav adderar vi omättade fetter!

– Välj nötfärs eller kycklingfärs istället för blandfärs och addera hellre avokado eller nötter till din måltid. Funkar utmärkt tillexempel vid tacos!

– Kan du kanske steka i rapsolja istället för smör – eller iallafall göra 50/50 i pannan?

– Kan du byta ut en måltid med kött till lax eller makrill?

– Istället för ost eller skinka på mackan, kan du ha avokado eller nötsmör på? Fetaost eller 4% Philadelphia med krossade valnötter är ett hett tips!

– Kanske kan brödet eller knäckebrödet varannan dag bytas ut mot fröknäcke?
Eller en av varje sort på morgonen.

Med små enkla knep kan du öka ditt intag av omättat fett utan att du behöver tänka på att ta bort det mättade fettet.
Motto: Lägg till istället för att ta bort!

Vet du om att du inte äter så mycket lax, valnötter eller använder rapsolja vid matlagning?
Addera mer av det i din kost för att få upp ditt omega 3 intag för en bättre cell- och blodhälsa.

DEL 2 handlar om MÅLTIDSSAMMANSÄTTNING – Det kommer i DEL 2 av Tinas enkla tips i vardagen!
 
På återseende,
Coach T 

Apply for Online Coaching

Terms of purchase and Use

User policy for the use of services and products from Tina Hollerup AB

Our services and products may only be used by the Customer for the Customer’s private use and may therefore not be transferred or used by anyone else or for commercial purposes. Violation of this provision is considered copyright infringement and a material breach of contract.

The information on our Website, our Materials and Digital Content are protected by applicable copyright laws. The customer hereby guarantees not to reproduce, retransmit, disseminate, sell, distribute, duplicate, publish, print, circulate or commercially exploit our services and/or products in any way.

Unauthorized use includes anything other than personal use. It is not permitted to use our Material and/or Digital Content in organizations or communities, in business activities, as lecture material or for resale or other commercial purposes. It is considered a material breach of contract to breach this clause. In the event of a breach of contract, we reserve the right to take legal action due to the breach of contract.

Reproducing, retransmitting, disseminating, selling, distributing, duplicating, publishing or commercially exploiting our Materials sent by us to subscribers of our newsletter is also considered unauthorized use. Such Material is made for our subscribers and customers and access to the Material is provided only to customers or by subscribing to our newsletter. Subscribers of our newsletter are thus obliged to follow these above conditions.

We have not developed our Services to meet all of your needs. To the extent that we provide personal training routines or diet plans, you are aware that you perform these at your own risk. If you are worried or have any questions about these Services and your health, you must contact your GP or healthcare professional. You use the information provided through the Services at your own risk. Although we make reasonable efforts to update the information provided through the Services, we make no express or implied warranties that the information is accurate, complete, or up-to-date. You may receive advice from third parties through the Services, but we are not responsible for advice obtained from third parties using the Services.

To read more about our privacy and policy terms, and how our third party providers like stripe payments handle your details, you can visit this link.

Köp- och användarvillkor

Användarpolicy för användning av tjänster och produkter från Tina Hollerup AB

Våra tjänster och produkter får endast användas av Kunden för Kundens privata bruk och får därmed inte överlåtas eller nyttjas av någon annan eller i kommersiellt syfte. Det anses utgöra ett upphovsrättsintrång och ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna bestämmelse.

Informationen på vår Webbplats, vårt Material och Digitala innehåll skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning. Kunden garanterar härmed att inte reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, mångfaldiga, publicera, skriva ut, cirkulera eller kommersiellt exploatera våra tjänster och/eller produkter på något sätt.

Otillåten användning omfattar allt annat än för personligt bruk. Det är otillåtet att använda vårt Material och/eller Digitala Innehåll i organisationer eller samfund, i näringsverksamhet, som föreläsningsmaterial eller för vidareförsäljning eller andra kommersiella syften. Det anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna klausul. Vid avtalsbrott förbehåller vi oss rätten att vidta rättsliga åtgärder med anledning av avtalsbrottet.

Att reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, mångfaldiga, publicera eller kommersiellt exploatera vårt Material som skickas av oss till prenumeranter av vårt nyhetsbrev, anses också som otillåten användning. Sådant Material är gjort för våra prenumeranter och kunder och tillgång till Materialet ges endast till kunder eller genom prenumeration på vårt nyhetsbrev. Prenumeranter av vårt nyhetsbrev förpliktas därmed att följa dessa ovanstående villkor.

Vi har inte utvecklat våra Tjänster för att uppfylla alla dina behov. I den mån vi tillhandahåller personliga träningsrutiner eller kostscheman, är du medveten om att du utför dessa på egen risk. Om du är orolig eller har några funderingar kring dessa Tjänster och din hälsa måste du kontakta din husläkare eller sjukvårdspersonal. Du använder den information som tillhandahålls via Tjänsterna på egen risk. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera den information som tillhandahålls via Tjänsterna, lämnar vi inga uttryckliga eller underförstådda garantier för att informationen är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Du kan få råd från tredje part via Tjänsterna, men vi tar inget ansvar för råd som erhålls från tredje part med hjälp av Tjänsterna.

Besök den här länken för att läsa mer om våra integritets- och policy villkor samt hur våra tredjepartsleverantörer som stripe-betalningar hanterar dina uppgifter.

Apply for Online Coaching

Ansök Till Online Coaching