DEL 4 – Gillar du vara flexibel och spontan i din kosthållning? Jag med! Genom att applicera några av mina enkla tips i köket kan du välja att vara spontan när du vill vara det, samtidigt som grunden finns hemma om du önskar optimera ditt näring- och energiintag på hemmaplan. 

Att vara flexibel för mig innebär att ha en viss grundplanering hemma. Jag vill kunna välja om, och när jag vill vara spontan, istället för att tvingas vara det för att jag helt enkelt inte har något annat att äta. Det finns några enkla tips du kan applicera för att skapa en bra grund för dig själv. Du kanske gillar att vara spontan men med lite planering kan du faktiskt vara spontan när du själv vill och slippa vara tvungen att vara spontan på grund av dålig planering.

Till mina klienter pratar jag ofta om att göra en lista av basvaror som de alltid kan ha hemma. Med den listan kan de skapa så kallad ”nödmat”. Vad är då det?
Jo, det är sådan mat som du kan tillaga de där extremt trötta dagarna när det sista du vill göra är att ställa dig och laga komplicerad mat.
På listan får dem i uppgift att addera protein, kolhydrat, någon hälsosam fettkälla, några typer av grönsaker och bär som de kan ha i frysen. Alltid saker de tycker om och kan tänka sig att äta – SÅKLART. Den gemensamma nämnaren är ”lång hållbarhet”.
Exempel kan vara ägg, tonfisk, nötter/frön, havregryn, ris, linskakor, rapsolja, grönsaker och bär i frysen, fryst lax/kyckling/köttfärs samt frysta kryddor.
Har du det hemma så har du hjälpt dig själv att bibehålla kontinuitet i din kosthållning och ökar helt enkelt chanserna att nå de träningsresultat du vill uppnå. Veckovis kompletterar du sedan för att optimera variation när det gäller framförallt grönsaker samt när du är sugen på något speciellt.

Något annat som jag alltid applicerar för att underlätta för mig själv är att jag tillagar mer än en portion åt gången. Kanske tänker jag att jag har tid att laga mat imorgon också, men HUR vet jag att morgondagen går som planerat? Mat håller bra i kylskåpet, och skulle jag inte äta den så går de flesta maträtter att frysa. I min kyl har jag alltid lättillgängliga grönsaker, redan tillagade kolhydrater för det är oftast de som tar längst tid att tillaga, samt kokta ägg om jag skulle behöva en snabb proteinkälla. Jag har också alltid färdiga matlådor som jag kan välja OM jag vill äta det, annars äter jag ute om jag känner för att vara spontan. Just det är flexibilitet och spontanitet för mig – att alltid ha möjlighet att välja om jag vill ha färdiglagat mat eller inte.

Det gäller att hitta den struktur som passar för dig. Är du inte nöjd med hur du har det idag?
Prova applicera några av de rutinerna jag har hemma hos mig och se om du kan må bättre och kanske kan det göra skillnad i hur väl du når dina mål.

Kom ihåg – Vi strävar alltid efter att känna oss lugna i vår vardag och skapa förutsättningar för oss själva att kunna göra de val vi mår bäst av.

Vi hörs,
Coach T

Apply for Online Coaching

Terms of purchase and Use

User policy for the use of services and products from Tina Hollerup AB

Our services and products may only be used by the Customer for the Customer’s private use and may therefore not be transferred or used by anyone else or for commercial purposes. Violation of this provision is considered copyright infringement and a material breach of contract.

The information on our Website, our Materials and Digital Content are protected by applicable copyright laws. The customer hereby guarantees not to reproduce, retransmit, disseminate, sell, distribute, duplicate, publish, print, circulate or commercially exploit our services and/or products in any way.

Unauthorized use includes anything other than personal use. It is not permitted to use our Material and/or Digital Content in organizations or communities, in business activities, as lecture material or for resale or other commercial purposes. It is considered a material breach of contract to breach this clause. In the event of a breach of contract, we reserve the right to take legal action due to the breach of contract.

Reproducing, retransmitting, disseminating, selling, distributing, duplicating, publishing or commercially exploiting our Materials sent by us to subscribers of our newsletter is also considered unauthorized use. Such Material is made for our subscribers and customers and access to the Material is provided only to customers or by subscribing to our newsletter. Subscribers of our newsletter are thus obliged to follow these above conditions.

We have not developed our Services to meet all of your needs. To the extent that we provide personal training routines or diet plans, you are aware that you perform these at your own risk. If you are worried or have any questions about these Services and your health, you must contact your GP or healthcare professional. You use the information provided through the Services at your own risk. Although we make reasonable efforts to update the information provided through the Services, we make no express or implied warranties that the information is accurate, complete, or up-to-date. You may receive advice from third parties through the Services, but we are not responsible for advice obtained from third parties using the Services.

To read more about our privacy and policy terms, and how our third party providers like stripe payments handle your details, you can visit this link.

Köp- och användarvillkor

Användarpolicy för användning av tjänster och produkter från Tina Hollerup AB

Våra tjänster och produkter får endast användas av Kunden för Kundens privata bruk och får därmed inte överlåtas eller nyttjas av någon annan eller i kommersiellt syfte. Det anses utgöra ett upphovsrättsintrång och ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna bestämmelse.

Informationen på vår Webbplats, vårt Material och Digitala innehåll skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning. Kunden garanterar härmed att inte reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, mångfaldiga, publicera, skriva ut, cirkulera eller kommersiellt exploatera våra tjänster och/eller produkter på något sätt.

Otillåten användning omfattar allt annat än för personligt bruk. Det är otillåtet att använda vårt Material och/eller Digitala Innehåll i organisationer eller samfund, i näringsverksamhet, som föreläsningsmaterial eller för vidareförsäljning eller andra kommersiella syften. Det anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna klausul. Vid avtalsbrott förbehåller vi oss rätten att vidta rättsliga åtgärder med anledning av avtalsbrottet.

Att reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, mångfaldiga, publicera eller kommersiellt exploatera vårt Material som skickas av oss till prenumeranter av vårt nyhetsbrev, anses också som otillåten användning. Sådant Material är gjort för våra prenumeranter och kunder och tillgång till Materialet ges endast till kunder eller genom prenumeration på vårt nyhetsbrev. Prenumeranter av vårt nyhetsbrev förpliktas därmed att följa dessa ovanstående villkor.

Vi har inte utvecklat våra Tjänster för att uppfylla alla dina behov. I den mån vi tillhandahåller personliga träningsrutiner eller kostscheman, är du medveten om att du utför dessa på egen risk. Om du är orolig eller har några funderingar kring dessa Tjänster och din hälsa måste du kontakta din husläkare eller sjukvårdspersonal. Du använder den information som tillhandahålls via Tjänsterna på egen risk. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera den information som tillhandahålls via Tjänsterna, lämnar vi inga uttryckliga eller underförstådda garantier för att informationen är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Du kan få råd från tredje part via Tjänsterna, men vi tar inget ansvar för råd som erhålls från tredje part med hjälp av Tjänsterna.

Besök den här länken för att läsa mer om våra integritets- och policy villkor samt hur våra tredjepartsleverantörer som stripe-betalningar hanterar dina uppgifter.

Apply for Online Coaching

Ansök Till Online Coaching