Personuppgiftspolicy för Tina Hollerup AB

Tina Hollerup AB värnar om din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi vill vara tydliga och öppna med vilka data vi samlar in och varför.

I vår policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du prenumererar på nyhetsbrev från oss samt anmäler dig och deltar i tränings- och coachprogram, utbildningar, föreläsningar och köper personliga träningspass och träningsprogram. Tina Hollerup AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Från och med 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Personuppgifter vi samlar in

Vi inhämtar uppgifterna direkt från dig, när du registrerar dessa hos oss. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress, hemadress och identifikationsnummer. Ibland förekommer det att vi vill veta vilken profession du tillhör eller vilken yrkestitel du har till exempel för att anpassa innehållet på en tjänst.

Tina Hollerup AB registrerar personuppgifter i samband med:

– När du anmäler dig till en tjänst som erbjuds av oss.

– Enkätundersökningar eller andra frågor som ställs till dig i anknytning till eller inom ramen den köpta tjänsten.

– När du besöker vår webbsida registreras t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Insamling med samtycke

När du godkänner att vi lagrar dina personuppgifter, samtycker du till att personuppgifter, som ditt namn, telefonnummer och e-postadress och övrig information du lämnat till oss, lagras för att användas enligt punkten “Hur vi använder insamlad information”.

Hur vi använder insamlad information

Tina Hollerup AB behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

Möjliggöra god service och möta dina förväntningar inom erbjudna tjänster, administrera utbildningar, samt att hantera dina förfrågningar eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev eller underlag för friskvårdsbidrag. 

 – För att kunna administrera kundprofiler samt genomföra analyser och undersökningar.

– För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Tina Hollerup vill även förtydliga att vid köp av tjänster online tar Tina Hollerup AB inget ansvar för kortuppgifter som används vid betalning via tredje part. Uppgifterna sparas inte av Tina Hollerup AB vid genomförande av köp. För att läsa mer hur tredje part behandlar dina kortuppgifter läs här Stripe policy .

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. I övrigt lämnar vi inte ut dina personuppgifter. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess. Tina Hollerup AB samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA. Mellan Tina Hollerup AB och våra samarbetspartners som i förekommande fall handhar personuppgifter upprättas det biträdesavtal.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du beställt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling hänvisar vi främst till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse (t ex bokföringslagen), intresseavvägning eller samtycke.

Om vi använder oss av intresseavvägning som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på hollerup.halsokonsult@gmail.com.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss eller önskar mottaga nyhetsbrev och annan information hos oss. Har du medverkat i en utbildning eller aktivitet som genomförts i vår regi kan det förekomma att vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte dock används inte information som är äldre än 3 (tre) år.

Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Tina Hollerup AB rättar felaktiga uppgifter som upptäcks på såväl ditt eller på vårt eget initiativ.

När som helst kan du kräva att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas ytterligare genom att kontakta oss på hollerup.halsokonsult@gmail.com.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss. Du kan också höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

En gång per år har du möjlighet att skriftligt begära ett så kallat registerutdrag (kostnadsfritt), med information om vilka personuppgifter på dig som finns registrerade hos oss.